ASTRA
ความก้าวหน้าในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาวะการเป็นผู้นำที่ดี และการระดมทุนในระดับอุดมศึกษาในเอเชีย

ASTRA โดยสังเขป

โปรแกรมฝึกอบรมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเข้าถึงและรับทุน ผ่านโปรแกรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากผู้บริจาค

บุคลากรทางวิชาการจากประเทศลาวและไทย จำนวน 60 คนผ่านการอบรม

จัดตั้งและดำเนินการดูแลศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่จำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง (2 แห่งในลาวและ 2 แห่งในไทย)

บุคลากรทางวิชาการและบุคลากรมืออาชีพมากกว่า 500 คนเข้าถึงโดยตรงผ่านกิจกรรมการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย

ข่าวสาร

พันธมิตร

พันธมิตรโครงการของกลุ่มนี้มาจากเยอรมนี กรีซ อิตาลี ลาว ไทย:

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

nuol

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

psu

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเอเธนส์

aue

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

cmu

มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต

sud

BK Consult

bk-consult

Symplexis

symplexis

มหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์

uof
contact

ติดต่อเรา